Muziek en dementie

Na mijn studie Docent Muziek heb ik de eenjarige opleiding ‘Music and dementia’ gevolgd. Tijdens deze opleiding kwamen onderwerpen aan bod als:
‘Wat kan je als musicus betekenen in de maatschappij?’
‘Wat betekent muziek voor mensen?’
‘Hoe kan je contact maken met mensen door muziek heen?’ Ik vind het prachtig dat ik als musicus niet alleen bezig ben met het geven van concerten, maar dat ik ook mijn muzikale talenten kan inzetten om andere mensen te helpen.

Ik ben nu werkzaam als panfluitist en workshopleider in een ensemble die bij verschillende verzorgingstehuizen komt voor 8 workshops per project. In dit project wordt er naar gestreefd mensen met dementie een zo’n fijn mogelijke tijd te geven, maar vooral ook om waar communicatie door te spreken niet meer mogelijk is, de communicatie te zoeken via muziek.

Meer informatie:
http://cityproms.nl/embrace/